Close

Privacy statement

Persoonsgegevens die worden verwerkt
D. Toeback kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van D. Toeback, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt. D. Toeback kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– uw voor- en achternaam
– uw adresgegevens
– uw telefoonnummer
– uw e-mailadres

Waarom D. Toeback gegevens nodig heeft
D. Toeback verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan D. Toeback uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang D. Toeback gegevens bewaart
D. Toeback bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
D. Toeback verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van D. Toeback worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het ip-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. D. Toeback gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics
D. Toeback maakt gebruik van google analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (ip-adres), overgebracht naar en door google opgeslagen op servers in de verenigde staten. Lees het privacybeleid van google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan D. Toeback te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens google verwerken. D. Toeback heeft hier geen invloed op.

D. Toeback heeft google geen toestemming gegeven om via D. Toeback verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dtoeback.com. D. Toeback zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

D. Toeback neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van D. Toeback maakt gebruik van een betrouwbaar ssl certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door D. Toeback verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met D. Toeback op via info@dtoeback.com.

www.dtoeback.com is een website van D. Toeback BV.
Vestigingsadres: Kerkstraat 14, 5751 BH Deurne
inschrijvingsnummer handelsregister KVK: 65961420
Telefoon: +31 (0)522050761
e-mailadres: info@dtoeback.com